Avis Legal

En compliment de la Lley 34/2002, d’11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico” (LSSI CE), informem als usuaris de les dades de l’empresa propietària d’aquesta web:

Denominació Social: HIELOS TORNE Y COMPAÑÍA,S.L.
Domicili Social: Mercabarna, C/ Transversal 6, nº9, 08040 Barcelona.
CIF / NIF:B-08105629
Teléfono:933.360.063
e-Mail: hielos@torneycia.com
Inscrita al Registre: Barcelona, en F.176, T.931, Ll.88, Secc.3ª, F.1706, Insc. Iª

1. RESPONSABILITATS DELS USUARIS

L’ Usuari és completament responsable del accés i correcte ús de la Web amb subjecció a la legalitat vigent, sigui nacional o internacional, així com als principis de bona fe, a la moral, bones costums i ordre públic.

Els Usuaris s’abstindran d’usar els serveis i continguts de la Web amb finalitat o efectes il·lícits i que siguin lesius dels drets i interessos de tercers, o que, de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, afectar o deteriorar la Web, els seus continguts i els seus serveis. Així mateix queda prohibit impedir la normal utilització o gaudi de la Web a altres Usuaris.

Els que incompleixin aquestes obligacions, respondran de qualsevol perjudici o dany que ocasionin.

2. RESPONSABILITAT DE HIELOS TORNÉ

L’Usuari és responsable de comptar amb els serveis i equips necessaris per a la navegació per Internet i per accedir a la Web. En el cas de qualsevol incidència o dificultat per accedir a la Plataforma, l’Usuari pot informar-ho a HIELOS TORNÉ  al correu electrònic:  hielos@torneycia.com

HIELOS TORNÉ no respondrà en cas d’ interrupcions del servei, errors de connexió, falta de disponibilitat o deficiències en el servei d’ accés a Internet, ni per interrupcions de la red d’Internet o per qualsevol altre raó aliena al control de HIELOS TORNÉ.

3. ENLLAÇOS

Les pàgines que composen la Web poden contenir enllaços (links) merament informatius a altres pàgines titularitat de tercers aliens. Per tant, HIELOS TORNÉ no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que pogués derivar-se d’aquesta informació per escapar al control de HIELOS TORNÉ. Si qualsevol Usuari o tercer observés que aquests enllaços puguin ésser contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic, deurà informar-nos per mitjà del correu electrònic lmataix@torneycia.com per a que es prenguin les mesures oportunes.

4. ACTUALIZACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA WEB

HIELOS TORNÉ es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense comunicació previa a l’ Usuari, el present Avís Legal.

Així mateix, HIELOS TORNÉ es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, actualitzacions, modificacions o eliminació d’ informació continguda a la seva Web, a la configuració i presentació d’aquesta i de les condiciones d’accés, sense assumir cap responsabilitat per això.

5. PROPIETAT INTEL.ECTUAL

HIELOS TORNÉ  és titular o llicenciataria de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial inclosos a la Web, així com sobre els continguts accessibles a través de la mateixa.

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina web, així com : textos, imatges, disseny gràfic, estructura de navegació, informació i continguts que es recullen en ella són titularitat de HIELOS TORNÉ, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos de qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, de conformitat amb la legislació espanyola de drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’ autorització a l’Usuari per a l’accés a la Web no suposa renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial sobre drets de propietat intel·lectual o industrial per part de HIELOS TORNÉ.

6. FUR I LEGISLACIÓ APLICABLE

El compliment i interpretació del present Avís Legal es durà a terme de conformitat amb el que es disposa a la  normativa espanyola. En cas de qualsevol conflicte en relació al present Avís Legal, les parts es sotmetran, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats de Barcelona