Els objetius de Hielos Torné y cia S.L. son:

63SO9001_2

1 - Mantenir aquest segell de qualitat per a tots els seus serveis i fàbriques.

2 - Consolidar i obrir nous centres per tota la Península.

3 - Crear una xarxa de logística frigorífica pròpia.